Atlassian Confluence en Confluence Plugins

Licentie informatie voor Confluence

Confluence 6.8.0

Copyright © 2003.0 - 2015.0 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Het gebruik van dit product is onderhevig aan de Atlassian End User Agreement, tenzij anders aangegeven.

Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Dit product bevat ook de volgende bibliotheken die vallen onder de GNU LGPL licentie:

Dit product bevat ook code geschreven door third parties.

Extra informatie over deze en andere derden code opgenomen in dit product, inclusief toepasselijke auteursrechten, juridische en licenties mededelingen, zijn beschikbaar in de "licenties" directory onder de Confluence installatiemap.