Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata



Procedure wanneer betaler in gebreke blijft

Wanneer de betaling van een factuur niet voldaan is voor de afgesproken datum, dan wordt onderstaand traject op de eerste dag rond 00:00 in gang gezet. Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

Als je een reden hebt dat een factuur onbetaald blijft, neem dan contact op met Cyberfusion. Meer informatie hierover staat in het artikel "Geschil oplossen".


Bij een herinnering en aanmaning wordt de originele factuur wordt standaard meegestuurd.



ActieWanneer?Additionele kostenToelichting
Eerste herinnering wordt verstuurd

Communicatiekanaal: per e-mail of per post
 • Na 1 dag na het te laat betalen van een factuur
 • Na 15 dagen na het versturen van een factuur
geenUitzondering wanneer automatische incasso van toepassing is op de betreffende factuur
Tweede herinnering wordt verstuurd

Communicatiekanaal: per e-mail of per post
 • Na 3 dagen na het te laat betalen van een factuur
 • Na 17 dagen na het versturen van een factuur
geenUitzondering wanneer automatische incasso van toepassing is op de betreffende factuur
Derde herinnering wordt verstuurd

Communicatiekanaal: per e-mail of per post
 • Na 5 dagen na het te laat betalen van een factuur
 • Na 19 dagen na het versturen van een factuur
geenUitzondering wanneer automatische incasso van toepassing is op de betreffende factuur
Aanmaning wordt verstuurd

Communicatiekanaal: per e-mail of per post
 • Na 14 dagen na het te laat betalen van een factuur
 • Na 28 dagen na het versturen van een factuur
geen
 • Uitzondering wanneer automatische incasso van toepassing is op de betreffende factuur
 • Er wordt één aanmaning verstuurd
Laatste kosteloze aanmaning wordt verstuurd

Communicatiekanaal: per e-mail en per post
variabelgeen-


Wanneer de factuur op dit punt nog steeds niet voldaan is wordt de zaak doorgezet naar onze partner Payt. Zij zullen de zaak conform onderstaand traject verder oppakken. Zodra het incassotraject is gestart worden er kosten gerekend voor rekening van de debiteur à minimaal € 19,95 exclusief btw.


ActieWanneer? (ongeveer)ToelichtingCommunicatiekanaal
Aanmaning wordt verstuurd
 • 18 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Sms-bericht
 • Brief
 • E-mail
Herinnering aanmaning wordt verstuurd
 • 6 dagen na "Aanmaning wordt verstuurd"
 • 24 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Sms-bericht
 • E-mail
 • Telefonisch
Tweede aanmaning wordt verstuurd
 • 7 dagen na "Herinnering aanmaning wordt verstuurd"
 • 31 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Sms-bericht
 • Aangetekende e-mail
Herinnering tweede aanmaning wordt verstuurd
 • 7 dagen na "Herinnering tweede aanmaning wordt verstuurd"
 • 38 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Sms-bericht
 • E-mail
Ingebrekestelling
 • 4 dagen na "Herinnering tweede aanmaning wordt verstuurd"
 • 42 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Sms-bericht
 • Brief
 • E-mail
Pre-gerechtelijke fase
 • 10 dagen na "Ingebrekestelling"
 • 52 dagen na het doorzetten van de zaak
-
 • Brief


Komt na dit traject geen toereikende betaling binnen, dan geeft Cyberfusion de vordering uit aan onze partner, incassobureau De Schout Gerechtsdeurwaarders. Hiervoor wordt € 200,- exclusief btw in rekening gebracht aan de debiteur.


Suspenderen van diensten

Indien een betaling niet tijdig voldaan is, zullen wij diensten die niet op tijd zijn betaald niet tijdelijk suspenderen, om te voorkomen dat klanten de dupe worden die wel netjes hun (betalings)verplichtingen nakomen naar onze afnemers. Hierover kunnen we echter geen garanties bieden.

Als een correcte betaling toch uitblijft aan het einde van het incassotraject, dan zullen we overgaan tot permanente afsluiting van de dienst. Vanuit juridische overwegingen kunnen wij echter niet zelfstandig contact opnemen met indirecte gebruikers van de dienst. We zullen zo mogelijk wel trachten informatie te bieden op een andere wijze.

Uren die Cyberfusion moet maken om het contract te ontbinden nadat de vordering is overgedragen naar een incassobureau, kunnen in rekening worden gebracht tegen ons uurtarief.


Kan Cyberfusion een betalingsregeling opstellen wanneer ik niet op tijd in de gelegenheid ben om de betaling te voldoen?

Wij stellen geen betalingsregeling op en zullen geen uitstel verlenen met uitzondering van, in sommige gevallen, een langere verwerkingstijd van de betaling (zie onder). Omdat wij van mening zijn dat wij toereikende middelen bieden om zorg te dragen voor een tijdige en correcte betaling, stellen wij geen betalingsregeling op. Wij zullen bovenstaand traject direct doorlopen (met bijbehorende kosten). In een zeer uitzonderlijk geval zal wanbetaling van één termijn het gehele bedrag ineens opeisbaar maken.

Cyberfusion behandelt haar klanten als partners. Cyberfusion gaat ervan uit dat het nakomen van aangegane verplichtingen en afspraken dan ook van twee kanten komt. Wij begrijpen dat een betaling je wellicht een keer kan ontschieten. Om dat echter te voorkomen bieden we automatische incasso aan, en raden we dat actief aan als betaalmethode.


Verwerkingstijd van de betaling

Indien je een betaling hebt gestuurd, maar deze wordt niet op tijd bijgestort op onze rekening, dan zullen wij maximaal 5 werkdagen uitstel verlenen.

Om je op deze manier tegemoet te komen zien we graag uiterlijk 9 dagen na het versturen van de betaling een screenshot van de betaling (bijvoorbeeld bij je bank) via ons support e-mailadres.


Let op

Cyberfusion is in geen geval verplicht om deze regeling te treffen en maakt de keuze naar eigen inzicht (bijvoorbeeld gebaseerd op het betalingsgedrag en betalingsverleden van de debiteur).


Uitstel

Als er sprake is van een uitzondering op de normale verwerkingstijd, dan kan de regeling getroffen worden.

Het aantal dagen dat uitstel wordt verleend leiden wij af van de volgende pagina: Verwerkingstijd bij banken (klik voor meer informatie).

 • Geen labels