Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Cyberfusion biedt een hostingdienst. Een fundament van hosting is dat debiteuren, en eventueel hun afnemers, indien de hosting wordt doorverkocht, zelf inhoud kunnen plaatsen. Cyberfusion heeft dus geen invloed en gelimiteerd zeggenschap over door anderen geüploade inhoud. De Notice-and-Take-Down (NTD) beschrijft de procedure hoe een hostingprovider of ISP omgaat met het ontvangen van een verzoek, en vervolgens de beslissing maakt om de inhoud wel of niet onbereikbaar te maken.

In het geval er inhoud wordt geplaatst die in strijd is met wet- en regelgeving, dan horen we dat graag zodat wij hier actie op kunnen ondernemen. Voor een zo snel mogelijke afhandeling, is het van belang om eerst contact op te nemen met het bedrijf of de persoon die direct invloed heeft op de inhoud. In de onderstaande tabel staat beschreven welke partijen dit zijn.

Neem op volgorde contact op met onderstaande partijen.
Reageert een bepaalde partij in de keten niet, of kun je geen (of onjuiste) contactgegevens vinden? Neem dan pas contact op met de 'volgende' partij.


PartijToelichtingWaar vind ik de contactgegevens?
EindgebruikerDe eigenaar of eigenaren van de website.Bijvoorbeeld:
  • op de website
  • in de WHOIS van de domeinnaam (als administratief contact)
Websitebeheerder / webmasterDe beheerder van de website. In veel gevallen ook de eindgebruiker.Bijvoorbeeld:
  • op de website
  • in de WHOIS van de domeinnaam (als technisch contact)
Cyberfusion: HostingproviderDe hoster van de website.zie "Contact met Cyberfusion"
Hostingprovider (andere)De hoster van de website.

Bijvoorbeeld:

  • in de WHOIS van de domeinnaam (als technisch contact)
  • bij RIPE (als LIR)

Benodigde informatie

Als je contact opneemt met de betreffende partij, stuur dan ten minste de exacte locatie (URL) van de overtredende inhoud volgende informatie. De vuistregel is: hoe meer informatie, hoe beter. Daarnaast willen we de correspondentie zien met de andere betrokken partijen: de eindgebruiker en/of de websitebeheerder of webmaster. Zonder deze correspondentie nemen wij het verzoek niet in behandeling.

Terugkoppeling van een NTD-verzoek

Zodra wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, en vaststellen dat de correspondentie er inderdaad toe heeft geleid dat er geen goede oplossing gevonden kon worden met andere aanspreekpunten, dan nemen wij het NTD-verzoek in behandeling. We zullen onderzoeken of hetgeen waarvan verzocht is onbereikbaar te maken, wet- en regelgeving overtreedt, zoals de indiener van het NTD-verzoek aangeeft. We geven onze klanten zeven dagen (7 dagen / 1 week) om te reageren op het verzoek indien wij inderdaad vaststellen dat de inhoud onbereikbaar moet worden gemaakt conform wet- en regelgeving. De klant kan:


  • Een verweerschrift indienen indien deze het niet eens is met het verzoek;
  • De overtredende inhoud zelf onbereikbaar maken, zodat Cyberfusion geen verdere actie hoeft te ondernemen;
  • Niet, of niet adequaat, reageren op het verzoek


In het eerste geval nemen evalueren we het NTD-verzoek en de inhoud nogmaals. In het laatste geval zullen wij evalueren of wij de Notice-and-Take-Down-procedure voortzetten. Komen wij tot de conclusie dat de inhoud onbereikbaar moet worden gemaakt, dan stellen we de indiener van het NTD-verzoek alsmede onze klant op de hoogte van de genomen maatregelen. Wij wachten een reactie van onze klant dan nog steeds af om tot een definitieve oplossing te komen.

  • Geen labels